Praktische zaken

Er zitten maximaal twintig kinderen op de BSO.

De groepsopbouw is verticaal, d.w.z. dat er kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

Wanneer men een extra dag wil afnemen, dient dit aangevraagd te worden via ons ouderportaal KDVNET.  Ouders krijgen ter bevestiging binnen 7 dagen een mail van ons als er een plekje is voor hun kind.

De extra dag wordt in rekening gebracht en in de volgende factuur verwerkt. Het afnemen van extra dagen is een extra service die wij bieden. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Een dag ruilen is mogelijk, mits:

  • De groepsgrootte dit toelaat (maximaal 20 kinderen op een groep)
  • Deze ruil dag binnen 2 weken plaatsvindt
  • Ruilen is een extra service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Vakanties kunnen niet worden ingehaald. Indien u behoefte heeft aan restitutie dan adviseren wij u ander opvangpakket af te nemen.

Wij zijn niet aansprakelijk bij het kwijtraken of beschadiging van speelgoed, kleren of andere bezittingen van het kind