Extra Diensten

Kinderen brengen een deel van de week bij ons door . Wij nemen daar mee deel in de opvoeding van de kinderen. We vinden het daarom belangrijk om als BSO, kinderen en ouders extra mogelijkheden te bieden. Dat willen we graag realiseren met huiswerkbegeleiding. Indien u hier gebruikt van maakt, brengen wij deze kosten extra in rekening. Deze kosten komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Meer informatie omtrent tarieven kunt u bij ons opvragen.

Huiswerkbegeleiding

Kinderen die vanuit school huiswerk mee krijgen, bieden wij de mogelijkeid dit  op de BSO te laten maken. Op de BSO mogen ze zelfstandig hun huiswerk maken, of in groepjes. Wij begeleiden en coachen de kinderen hierbij.

Kinderen die wat extra begeleiding nodig hebben en werk vanuit school meekrijgen omdat ze uitvallen of een achterstand hebben op een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld rekenen of spelling, bieden we, tegen betaling, bijles aan. Omdat deze kinderen vaak meer gerichte begeleiding nodig hebben, bieden we de mogelijkheid deze kinderen individueel of in kleine groepjes te begeleiden.

Bijles is af te nemen per uur of per half uur en wordt gegeven door een ervaren leerkracht.